20 maj 2012

Efter vitsipporna kommer väl sommaren

Kvällens rundvandring ner över ängen,
över bäcken
och upp mot Wiks torpet
ger vid handen
att årets vitsippsexplosion
håller på att bedarra.

Men små spjut skjuter upp ur marken.
Månne det är liljekonvaljer,
eller sommaren som sticker upp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar