21 augusti 2009

Kyrkovalalet 1

Om en månad går Svenska kyrkan till val. På grund av kyrkans karaktär av rikstäckande, demokratisk evangelisk-luthersk folkkyrka är det en gigantisk apparat som drar igång. Nästan som ett riksdags- eller kommunalval. Förutom valaffischerna och TV-debatterna.

Svenska kyrkan är stolt över att vara både demokratisk och hierarkisk. Vi brukar tala om de förtroendevalda och de vigda, om kyrkans dubbla ansvar, ansvaret att vara ett trovärdigt demokratiskt samfund med hög transparens och öppenhet. Och ansvaret att rätt förvalta den kristna tron till kommande generationer.

Jag menar att kyrkan, dvs Kyrkan, dvs kristenheten på jorden är sänd till sin samtid med ett mycket gott och angeläget budskap. Det budskapet måste hon förvalta väl och uttrycka så att människor i vår tid kan uppleva det som gott och angeläget.
Som protestantiska kristna tror vi inte att Bibeln föreskriver någon specifik organisationsform för kyrkan. Därför kan kyrkor och samfund se mycket olika ut. Från att vara katolskt toppstyrda till att vara byggd helt på små husförsamlingar i en lös men andligt fast gemenskap. Svenska kyrkan har valt att organisera sig i församlingar som skall styras demokratiskt.
Men det betyder inte att det är de politiska partierna som skall styra. De människor som vill vara med och ta ansvar för sin kyrka har under det gångna året samlats i olika s.k. nomineringsgrupper som går till val på sina program. Några har rötter i partipolitiken, andra är helt fria kyrkliga åsiktsgrupper.
Om en månad går vi till val, alla som tillhör Svenska kyrkan.
Det är viktigt, viktigare än på länge att du och jag tänker igenom hur vi vill att kyrkan skall styras, och att vi röstar därefter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar