01 augusti 2013

Vilket dagsverke!

Augusti inleddes med en heldagsrivning av den gamla bodan från 50-60-talet nånstans.
Åldringen skulle inte klara en vinter till.
Taket bågnade som en nersutten sadel och golvet var nu mer mylla än trä,
så det var dags att skicka den ärevördiga gråningen ut på sin sista färd.
Med hjälp av vännen Peter samt hustrun avlövades och avlivades förrådet samt jämnades med marken.
Det hela tog sex timmar, men nu är det gjort.

Den gamla bodan var det sista från Strannes tid.
Må stugan liksom gymnastikmagister Stranne vila i kärt minne bevarad.
Snart ska en ny byggnad uppstå som Fågel Fenix ur askan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar