04 februari 2014

Intelligenta bilar

Slog på tevenyheterna ikväll.
Fick höra att man nu har utvecklat en teknik som gör det möjligt
för min bil att kommunicera med din bil så att de inte krockar.
Eller för den delen med ett barn som springer ut i gatan, så att jag inte kör på ungen ifråga.
Bilindustrin lär stå på tå för att införa den tekniken.
I förlängningen skall den göra bilproduktionen billigare, genom att vi inte kommer att behöva samma robusta bilkonstruktioner längre, när sannolikheten för en bilkrock minskar genom de radarstyrda datavarningssystemen.

Men -
Kommer det inte att medföra att Storebror ser mer av våra privata förehavanden,
vart vi kör, hur vi kör?
Jovisst. Och då kan företag följa oss på vägen och skicka reklam och informationer som vi kan behöva just där just då. Är det inte smart så säg..?!

Tänk att det alltid skall vara så att ett plus motsvaras av ett minus.
Att alla Guds gåvor kan användas till människans gagn eller fördärv,
till trygghet eller hot,
till frihet eller tvång,
till hjälp eller stjälp,
till ont eller gott...

Och ändå måste vi följa med i utvecklingen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar