20 april 2013

SWEA

Något som har överraskat mig och hustrun här i San Francisco är de många svenskföreningarna som finns. Här finns den anrika Svenska klubben som nyss har firat 100 år, Svenska patriotiska klubben som anordnar midsommarfirandet, här finns Silicon Vikings, en förening för dem som arbetar i Silicon Valley-området, och flera andra. En av dessa föreningar fick jag stifta bekantskap med igår, nämligen SWEA. Det är en förening för svenska kvinnor i utlandet och har förgreningar runt hela jorden. Här i SF anordnar SWEA bl.a. ett gigantiskt Luciafirande varje år, och deltar ofta med kyrkkaffen efter de svenska gudstjänsterna.  Svenskföreningarna i USA fyller ett stort socialt och kulturellt behov av möten och tankeutbyten människor emellan. Där får man vara svensk, prata svenska och knyta kontakt med andra svenskar. I SWEA möts kvinnor från alla olika håll, yrken och livserfarenheter och stärker varandra på olika sätt. Föreningen tillhör en av de få som faktiskt växer.

Igår bjöd man sina medlemmar med respektive till en mycket välsmakande middag och ett intressant föredrag av psykiatern David Eberhardt: I trygghetsnarkomanernas land. Vi var ca 100 personer i en klubblokal i Berlingame inte långt från flygplatsen.
Föredraget: Det var ett roligt, närmast ståuppmässigt, dock träffande och mycket tankeväckande anförande om hur vi i världens kanske tryggaste land närmast hysteriskt omger oss med tänkta faror och överbeskyddar våra barn så att de inte ska fara illa. Och hur det får den närmast motsatta effekten, att de också skyddas mot själva livet och dess oberäknelighet, ja t.o.m. skräms för det.

Tack, SWEA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar