05 november 2013

Kyrkornas världsråd möts

Just nu pågår ett otroligt viktigt möte, Kyrkornas världsråds 10:e generalförsamling. Det är en bred mönstring av jordens kristenhet, låt vara att långt ifrån alla kyrkor och samfund är representerade. Men 345 medlemskyrkor är nu samlade i Busan, Sydkorea för att be och samtala kring bönen "God of life, lead us to justice and peace." Flera tusen delegater är just nu i färd med att staka ut färdriktningen för världens största ekumeniska nätverk.
Alltsedan jag hade förmånen att besöka KV:s huvudkontor i Genève för några år sedan, är jag ödmjukt tacksam för vad den ekumeniska rörelsen kämpar för, Kristi kyrkas synliga enhet, för förståelse och samarbete mellan kyrkor av skilda slag. Att Svenska kyrkan har intagit en framträdande roll för rörelsens framväxt, gör mig extra stolt. Natan Söderblom initierade ett av de allra första mellankyrkliga mötena 1925. Och 1968 hölls KV:s generalförsamling i Uppsala.

I Busan har KV nu valt åtta nya ordföranden från olika världsdelar. Till europaordförande valdes ärkebiskop Anders Wejryd. Och på dagordningen står också att försöka enas kring ett gemensamt Mission statement. Jag har läst det och det känns inspirerande och även lite utmanande. Men det sägs att förutsättningarna för ett ja till programförklaringen från de 345 medlemskyrkorna är goda.

Jag försöker följa rapporteringarna från Busan.
Det kan du också göra genom denna länk till WCC 10th Assembly.
Och låt oss inte glömma bort att i förbön bära Busan-mötet. För ekumenik är viktigt. Genom samarbete kan kristenheten få slagkraft i sina gemensamma vittnesbörd och hjälpprojekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar